pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Wednesday, November 16, 2011

Pengertian mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)


Mata pelajaran SKI adalah salah satu bagian mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan pengalaman dan pembiasaan.[1]
[1] Mumahammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, 365.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Pengertian mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)