pengertian istilah dalam berbagai ilmu

Wednesday, November 16, 2011

Pengertian Transplantasi Organ Tubuh

            Transplantasi berasal dari bahasa inggris to transplant, yang berarti to move from one place to another, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Adapun pengertian menurut ahli ilmu kedokteran, transplantasi adalah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain.Yang dimaksud jaringan disini ialah,kumpulan sel-sel yang sama mempunyai fungsi tertentun.Yang dimaksud organ ialah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu,seperti jantung, hati,dan lain-lain.[1]
[1] Keputusan Muktamar NU,Ahkamul Fuqoha,(Surabaya:  ,2004),483

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Pengertian Transplantasi Organ Tubuh